Het Reestdal

De Reest is de grensrivier tussen Drenthe en Overijssel. Traag stromend en slingerend voert de Reest haar water van Drogteropslagen bij Dedemsvaart naar Meppel. Het Reestdal heeft een geheel eigen karakter en is niet echt te vergelijken met andere beekdalen in Drenthe of Overijssel. In feite rijgt de Reest landgoederen, heideterreinen, bossen, beekdalgraslanden en sfeervolle boerderijen, als parels aan een ketting, aaneen.

 

        

De Stichting het Drentse Landschap en Landschap Overijssel zijn er in de jaren tachtig in geslaagd dit unieke beekdal te behouden. Er werden andere oplossingen gevonden voor de landbouw zonder de natuurwaarden in het beekdal aan te tasten. Het afwisselende landschap vraagt om een gevarieerde beheersaanpak. Een belangrijk deel van het beheerswerk borduurt in feite voort op de ouderwetse boerenbedrijvigheid, de werkzaamheden bestaan onder meer uit het hooien van de natte medelanden langs de beek, het begrazen met schapen en runderen van de hoger gelegen heidegronden  en het verbouwen van graan op de kleine kampen (eenmansessen) op de zandkoppen in het beekdal.

IMG_0519  IMG_0555  Unknown

De twee natuurbescherming organisaties hebben samen inmiddels meer dan 1300 hectare natuurgebied en cultuurgronden in het gebied in eigendom verworven. Daarnaast bezitten de twee organisaties hier tal van gebouwen van grote cultuurhistorische waarde.

220px-Kerkje_oud_avereest Wheem  images